SSensor Försäkring är en försäkringsagentur med säte i Luleå. Vår målsättning är att erbjuda enkla, prisvärda och pålitliga försäkringslösningar till privatpersoner och företag i Sverige. Vi samarbetar med ett flertal olika försäkringsgivare, för att kunna erbjuda de bästa möjliga produkterna till våra kunder.

Försäkringsbolag:

Sensor Försäkring

Hemsida:
Kundjänst:

010-410 0310

Försäkringar via oss:

Hemförsäkring, Sjukvårdsförsäkring, Olycksfallsförsäkring, Livförsäkring, Bilförsäkring, SpecialistvårdförsäkringAllvarlig sjukdom-tillägg.

Hemförsäkring

Mer information från Sensorförsäkring:

En hemförsäkring skyddar dig, din familj, dina saker och ditt hem och är en viktig trygghet om något oförutsett skulle inträffa. Vår hemförsäkring har ett bra grundskydd som omfattar det nödvändigaste skydd som vi tycker alla ska ha, oavsett om du bor i hyresrätt, bostadsrätt eller villa.

Grundskydd

Du får ersättning om din egendom skadas eller förloras, exempelvis vid inbrott, brand, vattenskador eller om kyl eller frys skulle gå sönder. I förköpsinformationen och i villkoret hittar du utförligare information om vilka skador försäkringen ersätter. Högsta ersättningsbelopp är det lösöresbelopp du valt, som lägst 1 000 000 kr..

Reseskyddet gäller när du avser att övernatta utanför bostadsorten. Skyddet gäller i Norden samt under de första 45 dagarna på resa utanför Norden. Du får bland annat ersättning för kostnader för sjukvård, medicin och resor om du drabbas av ett olycksfall eller akut sjukdom, samt för hemresa till Sverige om något allvarligt hänt hemma.

Om diagnosen bekräftas och villkoren är uppfyllda ger försäkringen dig tillgång till kranskärlskirurgi, behandlingar mot flera allvarliga cancertyper, byte eller reparation av hjärtklaff, neurokirurgi, organtransplantation från levande donator och benmärgstransplantation. En fullständig beskrivning med alla behandlingar hittar du i försäkringsvillkoren. I villkoren finns även undantagen i försäkringen beskrivna.

Om du hamnar i en tvist i egenskap av privatperson som kan prövas i allmän domstol ersätter försäkringen i vissa fall ombuds- och rättegångskostnader. Om du förlorar tvisten betalas även motpartens kostnader.

Om du krävs på skadestånd så utreder vi om du är skadeståndsskyldig. Vi förhandlar även för din räkning och ersätter eventuella rättegångs- och skadeståndskostnader upp till 5 000 000 kr per försäkringsår och skada.

Överfallsskyddet i hemförsäkringen ersätter personskada upp till 1 000 000 kr om du utsätts för uppsåtligt fysiskt våld, exempelvis misshandel och sexuella övergrepp.

Du kan även teckna Tilläggsförsäkringar !
Translate »