Ett skydd att lita på

Med oss får du ett skydd lika säkert som hos vilket försäkringsbolag som helst men till ett pressat pris. Vi är återförsäkrade i flera led och backas av stora europeiska försäkringsbolag.

Försäkringsbolag:

Evoli Försäkring

Hemsida:
Kundjänst:

0660-66 06 66

Försäkringar via oss:

Hemförsäkring, Bilförsäkring

Bilförsäkring

Mer information från Evoli:
Ett skydd att lita på

Med oss får du ett skydd lika säkert som hos vilket försäkringsbolag som helst men till ett pressat pris. Vi är återförsäkrade i flera led och backas av stora europeiska försäkringsbolag.

Ersätter skador upp till 300 miljoner kronor som du orsakar andra människor eller egendom.

Ersättning vid stöld av bilen, tillbehör och däck i förråd samt stöld av lösa föremål m.m.

Ersättning vid till exempel brand i närheten av din bil, blixtnedslag i bilen och brand under färd.

Ersättning för advokatkostnader upp till 250 000 kronor kopplat till ditt bilägande.

Ersättning för skada på egen bil vid parkeringsskada, kollision med djur, dikeskörning m.m.

Ersättning vid fel på motor, bränslesystem, klimatanläggning och bromsservo med mera.

Ersättning vid skada på rutor om de krossats eller spräckts efter t.ex. ett stenskott.

Hjälp med bärgning till en verkstad vid en trafikolycka eller om du får ett motorhaveri.

Du kan även teckna Smarta tillval för extra trygghet.
Translate »