Personförsäkringar som tryggar framtiden för dig och din familj
 

VVi är specialiserade på personförsäkringar som skyddar dig och din familj mot plötsliga yttre händelser. Vi erbjuder ett brett utbud av försäkringar som tryggar din hälsa och ekonomiska situation.

Försäkringsbolag:

Konsumentförsäkring

Hemsida:
Kundjänst:
Försäkringar via oss:

Livförsäkring                        Olycksfallsförsäkring                         Vårdförsäkring                                                      special                                                            Inkomstförsäkring                           Livförsäkring

Olycksfallsförsäkring

Mer information från Konsumentförsäkring
Olycksfallsförsäkring
en trygghet för dig och din familj

En olycka inträffar alltid oväntat och konsekvenserna kan vara svåra att förutse. Vi kan naturligtvis inte skydda dig mot olyckor, men med en familjeolycksfallsförsäkring kan du lindra de ekonomiska olägenheter som kan bli följden när du eller någon i familjen drabbas.

De flesta som förvärvsarbetar eller går i skolan är skyddade av försäkringar genom arbetsgivaren, fackförbundet eller skolan. Men du är ju inte alltid på jobbet eller går i skolan. För att få skydd även under fritiden är det därför bra att komplettera med en olycksfallsförsäkring.

Några viktiga fakta om försäkringen

 

Det finns några villkor för att kunna teckna olycksfallsförsäkringen. Här är de viktigaste:

Olycksfallsförsäkringen beviljar inte ersättning för sjukdomar, besvär, skador eller handikapp som du haft före försäkringen trädde i kraft.

Försäkringstagareoch pris per månad
Från 42 kr /månad
  • Familj kr / 198 kr
  • Singel / 42 kr
  • Par / 83 kr
Translate »