Personförsäkringar som tryggar framtiden för dig och din familj
 

VVi är specialiserade på personförsäkringar som skyddar dig och din familj mot plötsliga yttre händelser. Vi erbjuder ett brett utbud av försäkringar som tryggar din hälsa och ekonomiska situation.

Försäkringsbolag:

Konsumentförsäkring

Hemsida:
Kundjänst:
Försäkringar via oss:

Livförsäkring Olycksfallsförsäkring Vårdförsäkring                                              special                                                            Inkomstförsäkring                           Livförsäkring

 

Livförsäkring

Mer information från Konsumentförsäkring
Livskydd –
en trygghet för dina närstående

Ibland går det så fort. Om du hastigt skulle gå bort kan dina närstående, utöver sorg, drabbas av en rad vardagspraktiska problem. Bland annat försvinner en inkomst från hushållet, men lån och räkningar ska fortfarande betalas. En livförsäkring är en oumbärlig hjälp i en sådan svår situation.

Genom att teckna Livskydd via oss innebär det att ett engångsbelopp betalas ut till dina förmånstagare i händelse av dödsfall. Ersättningen som betalas ut är fri från inkomstskatt.

Några viktiga fakta om livförsäkringen

Det finns några villkor för att kunna teckna Livskydd. Här är de viktigaste:

Livförsäkringen beviljar inte ersättning för sjukdomar, besvär, skador eller handikapp som du haft före försäkringen trädde i kraft. Ange förmånstagare här: https://media1.konsumentforsakring.se/2023/04/Sarskilt-Formanstagarforordnande.html

Ålder på försäkrad och pris per månad
Från 20 kr /månad
  • 18–19 år / 20 kr
  • 20-24 år /21 kr
  • 25-29 år / 24 kr
  • 30-34 år / 28 kr
  • 35-39 år / 36 kr
  • 40-44 år / 50 kr
  • 45-49 år / 77 kr
  • 50-54 år / 128 kr
  • 55-59 år / 226 kr
  • 60-64 år / 421 kr
Translate »