Ett skydd att lita på

Vår hemförsäkring täcker alla vanliga skador i och utanför hemmet men även på semestern eller på din arbetsplats. Här är ett urval av vad försäkringen täcker. Mer information hittar du i försäkringsvillkoren.

Försäkringsbolag:

Evoli Försäkring

Hemsida:
Kundjänst:

0660-66 06 66

Försäkringar via oss:

Hemförsäkring, Bilförsäkring

Hemförsäkring

Mer information från Evoli:
Ett skydd att lita på

Ersätter dig om eld uppstår efter blixtnedslag, explosion eller brand genom olyckshändelse.

Hjälp vid olycksfall, akut sjukdom, akut tandbesvär, nödsituation eller avbruten resa.

Ersättning vid stöld och skadegörelse i bostaden eller källar -samt vindsförråd m.m.

Kan ersätta dig vid vattenskada från akvarium, badrum, vatten -och avloppsledningar m.m.

Ersättning vid stöld av t.ex plånbok, handväska m.m. eller saker ur din bil eller båt.

Kan ersätta vid skada från storm (21m/s), hagel, fallande träd eller flaggstång m.m.

Ersättning vid stöld och skada genom misshandel från uppsåtligt fysiskt våld.

Ersättning när du krävs att betala skadestånd för en person- eller sakskada.

Ersättning vid skada från jordskalv, jord -eller bergras samt lavin och vulkanutbrott.

Ersättning upp till 250 000 kr för tvist i tingsrätt, hovrätt eller Högsta domstolen.

Ersätter merutgifter för mat, logi och resor om din bostad inte är bebolig vid skada.

Kristerapi av legitimerad psykolog vid psykisk ohälsa som följd av en skadehändelse.

Ersättning vid kortslutning, överslag, överspänning eller annat elektriskt fel.

Ersättning av skadegörelse i hemmet, vind -eller källarförråd, garage m.m.

Ersätter egna vitvaror, så som espresso, tvätt- och diskmaskin, m.m. om de går sönder.

Vi ersätter skada av vilda djur (inte husdjur) eller fåglar som tagit sig in i bostaden.

Translate »