skip to Main Content

Båtförsäkring

Är du intresserad av andra försäkringar?

 

Behöver du rådgivning?

 

Med båtförsäkring kan du känna dig trygg, både i lä och när det blåser kuling. Den gäller året runt, till sjöss och när båten står på land. Båtassistans ingår – med tillgång till larmcentral. Har du en mindre fritidsbåt och din boendeförsäkring hos oss väljer du tillägget Småbåt.

 

Att tänka på

 

 • I en båtförsäkring är det viktigt att du har ett ansvarsskydd som kan hjälpa dig om du skulle bli krävd på skadestånd för till exempel en personsskada.
 • Vill du hyra ut din båt eller vill du delta i kappseglingar eller motortävlingar gäller försäkringen ibland bara med begränsningar och ibland inte alls.
 • I många skador, till exempel i de flesta stöld- och sjöskador, måste du ha uppfyllt vissa aktsamhetskrav för att du ska få full ersättning.

Kontakta oss

 • Vill du bli kontaktad av oss, kan du skriva ditt telefonnummer i fältet.

båtförsäkring innehåller

 • Sjöskada – Ersätter skador orsakade av grundstötning, kollision, kantring, strandning och annan plötslig och oförutsedd utifrån kommande händelse. För segelbåtar ersätts också skada på mast, rigg och segel som direkt orsakats av hårt väder (>10 m/s).
 • Uppläggnings- och transportskada – Ersätter om båten skadas vid lyft, transport eller vid uppställning genom en plötslig och oförutsedd utifrån kommande händelse.
 • Stöld och skadegörelse – Du får ersättning om båt, motor eller tillbehör stjäls eller utsätts för skadegörelse.
 • Brandskada – Ersättning om båten skadas av brand eller blixtnedslag.
 • Ansvar – Försäkringen ersätter skada på annan person eller egendom om du blir skadeståndsskyldig.
 • Rättsskydd – Ersättning för advokat- och rättegångskostnader vid tvister som kan uppstå vid till exempel köp och försäljning av båten.
 • Assistans – Du kan få hjälp med bogsering, hemtransport, motorkonsultation eller leverans av reservdelar och bränsle.
 • Allrisk – Ersätter plötslig och oförutsedd skada på båten (utom motor och drivlina), lös båtutrustning och personlig lösegendom upp till 40 000 kr.
 • Personligt lösöre – Ersättning för personligt lösöre, som till exempel kläder och fiskeutrustning, med upp till 10 000 kr.
 • Jolle – För inombordare och segelbåt ingår jolle med motor upp till ett värde av 10 000 kr.

Bilförsäkring
Hemförsäkring
Fordonsförsäkring
Båtförsäkringng
Personförsäkring
Djurförsäkring

Bilförsäkring
Hem och villa försäkring
Bilförsäkring
Gravidförsäkring
Barn och vuxen försäkring
Djurförsäkring
Båtförsäkring

Translate your Language »