skip to Main Content

Barnförsäkring

 

Är du intresserad av andra försäkringar?

 

Behöver du rådgivning?

 
 

Skydda det viktigaste du har

Barn har normalt sämre försäkringsskydd jämfört med vuxna. Skolans eller förskolans skydd vid olycksfall gäller inte alltid på fritiden och har normalt låg ersättningsskydd. En barnförsäkring gäller för både olycksfall och sjukdom.

 

Vid olycksfall kan barnförsäkringen ersätta de kostnader som skadans läkning medför, till exempel för läkarvård eller tandvård, medicin, sjukhusvård och sjukresor. Kläder och glasögon som gått sönder i samband med olycksfallet kan också ersättas, liksom hjälpmedel som kan behövas under rehabiliteringstiden.

Om barnet vårdas på sjukhus i mer än två dagar på grund av sjukdom eller olycksfall betalar försäkringen en dagsersättning. Vid svårare besvär, då Försäkringskassan beviljat omvårdnadsbidrag för barnet, kan försäkringen betala ut kostnadsbidrag fram tills barnet fyller 19 år.

Skulle barnet drabbas psykiskt på grund av en svår olycksfallsskada, vissa våldsbrott eller nära familjemedlems dödsfall kan försäkringen betala för kristerapisamtal.

 

Kontakta oss

  • Vill du bli kontaktad av oss, kan du skriva ditt telefonnummer i fältet.

Detta ingår i barnförsäkring

Du får ersättning om ditt barn skulle få fysisk eller psykisk, bestående nedsättning eller få problem med att komma ut i arbetslivet.ersättningen betalas ut som en engångsbelopp, baserat på graden av invaliditet enligt en tabell som är gemensam för alla försäkringsbolag.

 

om ditt barn skulle få  bestående nedsättning arbetsförmåga med minst 50 % efter sjukdom eller olycksfallsskada som samtidigt orsakar medicinsk invaliditet.

Ersättningen baseras på graden av arbetsoförmåga och valt försäkringsbelopp.

Om ditt barn drabbas av någon av de sjukdomar eller tillstånd som finns särskilt listade i försäkringsvillkoren, kommer du att få ersättning.

Om ditt barn blir inskriven för vård på sjukhus över natt får du ersättning.

om ditt barn har behov av vård hemma efter en sjukhusvistelse, kommer du att få ersättning.

Du kan få ersättning om du beviljas vårdbidrag av Försäkringskassan om ditt barn drabbas av skada eller sjukdom.

Om ditt barn får ett ärr efter ett olycksfall eller sjukdom kan du att få ersättning. Ersättning ges i form av en fastställd procentsats av det försäkringsbelopp du har och baseras på var i kroppen och hur stort ärret är.

om ditt barn behöver  rehabilitering och rehabiliteringshjälpmedel kan du får ersättningav barnförsäkringen. Det kan t. ex. gälla sjukgymnastik, rehabiliteringshjälpmedel eller handikappanpassning av bostaden.

Om barn drabbas av psykisk ohälsa kan du få ersättning för att besöka psykolog eller terapeut.

 

 

 

Du kan få ersättning för nödvändiga kostnader om barnet råka ut för en olycksfallsskada. Du kan få ersättning för läkarvård, hjälpmedel, glasögon, kläder, medicin, och förstörda kläder.

 

 

 

Du kommer att få ersättning om ditt barn skulle avlida, oavsett dödsfallsorsak..

 

 

 

Bilförsäkring
Hemförsäkring
Fordonsförsäkring
Båtförsäkringng
Personförsäkring
Djurförsäkring

Bilförsäkring
Hem och villa försäkring
Bilförsäkring
Gravidförsäkring
Barn och vuxen försäkring
Djurförsäkring
Båtförsäkring

]

Translate your Language »